Спој више видова транспорта на једном месту односно место где се срећу железнички, друмски и водни транспорт.