Попут принципа програмирања којим се дефинишу приоритети и мере и који подразумева да се, заправо, издвајају средства за финансирање вишегодишњих програма; принципа суфинансирања који подразумева да се из ЕУ фондова обезбеђује део финансијских средстава, а други део из националних извора попут буџета; или принципа партнерства који подразумева да се дефинисање програма и праћење његове реализације одвија у сарадњи између Европске комисије и државе чланице, односно, државе чланице и представника шире заједнице попут цивилног сектора, представника регионалних и локалних органа власти односно представника економско-социјалних партнера.