Представници држава чланица, односно Савет министара, усваја Уредбу којом се, између осталог, дефинише и методологија за утврђивање износа подршке државама чланицама. Методологија се утврђује укрштањем и праћењем неколико индикатора попут бруто домаћег производа или бруто националног дохотка по глави становника, броја становника, густине насељености, стопе незапослености итд.