+ Систем јединственог пасоша омогућава финансијским институцијама регистрованим у једној држави чланици неометано пословање у целој ЕУ, без тражења посебне дозволе од државе домаћина.