Нови приступ преговарачким поглављима 23. и 24.

Предлог новог приступа, уведен током 2012. године у приступним преговорима са Црном Гором, заснован је на искуствима стеченим у процесу ранијих приступних преговора, нарочито у областима које се односе на поглавља 23. (Правосуђе и основа права) и 24. (Правда, слобода и безбедност) и подразумева отварање поменутих поглавља на самом почетку процеса преговорања, што до сада није био случај, да би се држави кандидату дало више времена за усклађивање са правним тековинама ЕУ и спровођење потребних реформи и како би добила могућност да прикаже поуздане „резултате примене“.

Нови преговарачки оквир подразумева следеће кораке: